Frokostrestaurent

Velkommen til Middelalderborgen Spøttrup !

Unik enestående barsk smuk mægtig
Dette er blot nogle af de ord, man har brugt om Spøttrup Borg, siden den i 1941 blev restaureret og indrettet til museum.

I dag fremstår Spøttrup Borg som Danmarks bedst bevarede middelalderborg. Mirakuløst har den overlevet en omtumlet tilværelse gennem århundrederne, hvor forskellige ejere har behandlet borgen med svingende sans for det enestående sted.
Borgen giver et godt indtryk af, hvordan man i middelalderen byggede med forsvar for øje. At skabe en stærk borg var det vigtigste – om boligen var bekvem at bo i, kom i anden række. Spøttrup Borgmuseum viser, hvorledes mennesker har levet på den barske, men samtidigt smukke middelalderborg. Velkommen!
Thomas Høvsgaard, museumsinspektør

 1. Lidt om Spøttrup Borgs historie
  Tiden omkring år 1500 var en urolig periode. Der var uro i Europa, men også hjemme i den nordiske union mellem Danmark, Norge og Sverige. Rygter om bondeoprør og opstande mod de styrende var dagligdag.
  I Viborg residerede biskoppen over Viborg stift i sin store domkirke. Han var en velhavende og indflydelsesrig person, tæt på kongemagten og de politiske begivenheder. I de urolige tider havde han behov for at beskytte sig selv og sit jordegods. Derfor byggedes Spøttrup Borg i Rødding sogn i Salling.
  Jorden i Rødding sogn havde været ejet af Viborg Bispestol siden 1404, og her lå på det tidspunkt en stor bondegård, men omkring år 1500 besluttede viborgbispen at opføre en borg på sin jord i Rødding. Her skulle han kunne være i sikkerhed i tilfælde af oprør, og her skulle han kunne samle korn fra sine mange bondegårde i området. Cirka 1525 stod borgen færdig bag sine volde, som skulle beskytte bygningerne mod tidens nye, farlige våben: Kanonen.
  I 1534 belejrede Skipper Klements oprørshær borgen og forsøgte at skyde den i brand. Det lykkedes med en lille del af borgen, men oprørerne måtte drage videre uden at have indtaget Spøttrup.
  Efter Reformationen skiftede borgen ejere flere gange; forskellige adelsmænd besad stedet, blandt andet Henrik Below,der i 1500-tallets anden halvdel lavede flere ombygninger på borgen. Fra 1776 kom Spøttrup i borgerligt eje; den mest kendte af disse besiddere var Nis Nissen, som besad stedet fra 1803 til 1849. Han blev hovedrig på studeopdræt og var kendt som “Kongen af Salling.”
  I 1937 købte staten Spøttrup Borg, og i 1941 indviedes museet.
  Vil du læse mere om Spøttrup:
  J.O.Lefèvre: Så fast en borg. 1991
  M.Mackeprang: Spøttrup. Middelalderborgen i Salling. 1968
  Arne Nystrøm: Spøttrup. 1944
  Aksel Pedersen: Spøttrup – om borgen og dens ejere. 1997
  Mogens Vedsø: Spøttrup. Bygningsarkæologiske studier. 1986